“KÆRE HOLGER” – EN SKÆBNEFORTÆLLING

“KÆRE HOLGER” – EN SKÆBNEFORTÆLLING

”Kære Holger” er en skæbnefortælling fra et forladt landsted i Danmark. Værket er en envejs brevveksling, der vidner om et eller flere samfundslag på godt og ondt. En tragisk historie, der udspiller sig mellem to personer uden klart defineret tilhørsforhold.

”Kære Holger” er oplægget til en debat om social adfærd, levekår, holdninger og værdier i dagens Danmark og en skildring af to personers liv, set alene ud fra den enes synsvinkel.

Kaere-Holger-1af2.jpg
Kaere-Holger-2af21.jpg

Billederne nedenfor er ikke en del af selve værket, men grundlaget for værkets tilblivelse. For dem, der har set og læst “Kære Holger” på I DO ART 2 YEARS-udstillingen, kan billederne være et stærkt supplement til forståelsen af forholdet mellem de to personer.

Mike Tylak er er kunstner og udforsker af landets randområder. Mike har bidraget til idoart.dk siden 2012.