I MADE THIS BOOK SO YOU WOULD FIND IT

I bøger deler vi vores viden, vores verdensbilleder og vores fortællinger. Indhold der kan have vidt forskellig relevans og betydning for den enkelte. I dette projekt har jeg arbejdet med bogen som medie og som historiefortæller, og jeg har undersøgt hvordan bogens indhold kan transformeres og ændre form.

Derudover har jeg arbejdet ud fra en tese, om at vi som læsere tager indholdet endnu dybere ind, når vi føler at en fortælling er rettet mod netop os. Derfor har projektet fået titlen “I made this book so you would find it,” og det beror på at lade bogen finde sin læser frem for omvendt.

Jeg har lavet en serie på fem bøger. I skabelsen af denne serie små fortællinger, har jeg genanvendt gamle bøger og derved skabt nye historier ved at omstrukturere indholdet i de eksisterende publikationer. De små bøger er skabt på baggrund af naturvidenskabelige leksika, men i deres nye form genopstår de som små poetiske værker til fri tolkning for læseren. Jeg har derved omskabt det meget faglige stof og gjort det personligt og abstrakt. De fem bøger har jeg placeret i allerede eksisterende bøger på fem forskellige biblioteker. Således finder de små historier selv deres læser, når denne tilfældigt støder på dem. Her er et uddrag af de fem bøger:

My Buemann (f. 1986) er illustrator og har taget en kandidat i Illustration ved Kunstakademiets Designskole i 2015. My har bidraget til idoart.dk siden 2011.