FOKUSGRUPPE GIVER RÅD OM BEDRE HJÆLP TIL BILLEDKUNSTNERE

FOKUSGRUPPE GIVER RÅD OM BEDRE HJÆLP TIL BILLEDKUNSTNERE

Statens Kunstfond kan blive endnu bedre til at hjælpe billedkunstnere med bl.a. ansøgningsvejledninger og bedre breve. Det er nogle af konklusionerne efter en fokusgruppeundersøgelse, som fonden afholdt i maj.

Statens Kunstfond kan blive bedre til at hjælpe billedkunstnere med eksempelvis klare breve, bedre ansøgningsvejledninger og rådgivning.

Det viser resultaterne af en fokusgruppeundersøgelse, som fonden afholdt i maj måned i år, hvor 10 billedkunstnere var inviteret til at komme med bud på, hvordan fonden bedre kan hjælpe billedkunstnere.

Helt overordnet viser forskellige brugerundersøgelser, at der er stor tilfredshed med den vejledning og service, som Statens Kunstfond tilbyder billedkunstnere, der søger om støtte. Men der er også tilbagemeldinger, der viser, at ansøgningsvejledninger, afslagsbreve og rådgivning kan blive bedre.

På baggrund af fokusgruppeundersøgelsen har fonden noteret mange værdifulde forslag til både små og store forbedringer.

  • Klarere begrundelser for afslag: Statens Kunstfond er ifølge loven forpligtet til at give præcise afslagsbegrundelser med udgangspunkt i støttekriterierne. Da hovedkriteriet for støtte er kunstnerisk kvalitet, er det ikke muligt at undgå afslagsbegrundelser, der henviser til dette. Men Statens Kunstfond vil forsøge at forbedre sprog og formuleringer i afslagsbrevene, så afslagsbegrundelserne bliver klart kommunikeret.
     
  • Kortere vejledninger: Flere kunstnere fortæller, at de oplever omfanget i ansøgningsvejledningerne på www.kunst.dk som uoverskueligt. Intentionen er at give ansøgerne relevant information, men fremover skal ansøgningsvejledningerne gøres kortere og kun den information, der er vigtig i ansøgningsøjeblikket, skal fremhæves.
     
  • Mere rådgivning: For at gøre det lettere at gennemskue, hvad Statens Kunstfond lægger vægt på i ansøgningsbehandlingen udover de beskrevne kriterier, vil Statens Kunstfond fremover udarbejde en liste med gode råd og tips til ansøgningen, som kunstnerne kan vælge at læse, hvis de har behov for det. Det kan eksempelvis være information om, at man som ansøger skriver til et fagudvalg og derfor ikke behøver at formulere sig mere formfuldendt end i andre sammenhænge.
     
  • Større slagkraft i den offentlige debat: Generelt efterspørger kunstnerne, at Statens Kunstfond bliver mere synlig og slagkraftig i den offentlige debat om kunstens rolle i samfundet og om fondens betydning i den forbindelse. Det falder godt i tråd med, at Statens Kunstfond er i gang med at øge synligheden af, hvordan kunst gør en forskel for borgere i hele landet.

Baggrund for fokusgruppeundersøgelsen
Statens Kunstfonds opgave er at sikre kunst af høj kvalitet til alle borgere i Danmark. Derudover er det en vigtig opgave for fonden at sikre, at billedkunstnerne er tilfredse med fonden, og at de har den nødvendige viden om og forståelse for rammerne for den offentlige kunststøtte, som er politisk bestemt. Kunstnernes holdninger til og reaktioner på fonden er nemlig også med til at præge den generelle tone i den offentlige debat om kunstfonden.

Deltagerne i fokusgruppeundersøgelsen havde selv meldt sig til, og formålet med fokusgruppen var at få afklaret, hvad billedkunstnere, der søger om støtte, har af tanker om fondens nuværende støtteordninger, puljer, svarbreve, afslag og service i øvrigt, og hvad der kan gøres bedre.

Det overordnede formål med Statens Kunstfond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Statens Kunstfonds midler anvendes til en lang række forskellige formål inden for kunstarterne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og scenekunst.