ET UUDNYTTET POTENTIALE. HELT SIMPELT. EN SPRÆKKE I DET ETABLEREDE

Den 10. oktober 2017 åbnede pro temp. den første udstilling hos Galleri Susanne Ottesen, som første led i et nyt udstillingskoncept. Udstillingen ”Allow Me To Introduce Myself” varede knapt halvandet døgn, inklusive installering, fernisering og nedtagning.

pro temp. er et nyt udstillingskoncept, hvis centrale drivkraft er at opdage og bruge de uudnyttede muligheder og ressourcer, der kan forekomme i den etablerede kunstverden. Vi mener at det er i disse små sprækker, at der er plads til at eksperimentere, begå fejl og opnå uventede resultater. I stedet for at etablere endnu et nyt udstillingssted for opkommende kunstnere, bruger pro temp. de eksisterende strukturer både som platform og som kuratorisk udgangspunkt for hver udstilling.

Filip Vest. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Filip Vest. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Filip Vest. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Filip Vest. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

pro temp. er en forkortelse af pro tempore, som er temporært og noget, der eksisterer i fraværet af noget mere regulært. Vi eksisterer i tid og rum i kraft af et fravær, som kan vare i blot få timer lige så vel som i flere uger. I vores kuratoriske valg tager vi afsæt i denne flydende, tidsmæssige ramme som en modpol til kunstens gennemplanlagte kalender. Mange institutionelle udstillinger forberedes over år og varer længe, mens nutidens samfund vægter nyt og hurtigt højere end det konstante. Vi håber at udforske det krydsfelt og potentiale mellem disse poler og kuraterer ud fra et tidsmæssige og stedsspecifikt udgangspunkt.

Iben Zorn. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Iben Zorn. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Iben Zorn. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Iben Zorn. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Et kuratorisk fællesskab
pro. temp er et kuratorisk fællesskab, hvis medlemmers veje krydser hinanden på tværs af mange felter. Venskab, kunstnerisk praksis, samarbejde under kunstmessen Chart Art Fair, uddannelse, rejser og en fælles interesse for at opleve kunsten. Nogle af os er venner helt tilbage fra gymnasietiden (og startede Hello Koral i 2014), mens andre venskaber er nyere og har vokset sig stærke under tilblivelsen af pro temp.

På nuværende tidspunkt arbejder og/eller studerer vi alle inden for det kunstneriske felt. Anna studerer tekstildesign på KADK, Isabella er deputy director for Chart, Jamiee har arbejdet som artistic manager for Chart og arbejder nu for Space10, Julie studerer på Kunstakademiet i Malmø og Sia studerer på Design Academy Eindhoven i Holland.

Julie Falk og Mads Lindberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Falk og Mads Lindberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Falk. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Falk. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mads Lindberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mads Lindberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mads Lindberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mads Lindberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Vi så et uudnyttet potentiale. Helt simpelt. En sprække i det etablerede.
Det er først og fremmest essentielt, at pro temp. blev skabt af lige netop os fem kvinder. Kombinationen af vores erfaringer var et vigtigt udgangspunkt for konceptet. pro temp. blev dermed starten på en fælles ambition om at bidrage med noget nyt – ønsket om at ændre noget, forbedre og sætte sit eget præg på den nuværende kunstscene.

Isabella Hemmersbach. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Isabella Hemmersbach. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Isabella Hemmersbach. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Isabella Hemmersbach. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Det særlige ved projektet er, at vi er totalt afhængige af tilliden fra gallerierne. Derfor har vi også måtte gøre en del ting i omvendt rækkefølge. Vi måtte invitere os selv indenfor hos nogle af Københavns mest veletablerede gallerier, før vi overhovedet kunne begynde at tro på idéen. Den velvillighed, som vi har mødt fra gallerierne, har været altafgørende for, at vi har kunnet videreudvikle og eksperimentere med pro temp.

Julie Sophie Koldby. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Sophie Koldby. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Sophie Koldby. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Sophie Koldby. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Sophie Koldby. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Julie Sophie Koldby. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Tillad mig at præsentere mig selv
Udstillingen Allow Me To Introduce Myself”, som kunne opleves d. 10. oktober 2017, introducerede pro temp. som udstillingskoncept og præsenterede kunstnerne Aske Thiberg, Casper-Malte Augusta, Esben Holk, Filip Vest, Iben Zorn, Isabella Hemmersbach, Julie Falk, Julie Sophie Koldby, Katrine Bobek, Mads Lindberg, Mikkel Rundin, Nour Fog, Simin Stine Ramezanali, Viktor Henderson og Laurits Gulløv. Sidstnævnte var repræsenteret med en publikation, der fungerede som et performativt og håndgribeligt tegn på en udstilling, der i realiteten kun varede et splitsekund.

Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Installation view. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Installation view. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Nour Fog og Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Nour Fog og Mikkel Rundin. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Nour Fog og Aske Thiberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Nour Fog og Aske Thiberg. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Nour Fog. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Nour Fog. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Simin Stine Ramezanali. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Simin Stine Ramezanali. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Installation view. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Installation view. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

De udstillende kunstnere er bl.a. venner, bekendte, kunstnere vi er stødt på på forskellige medier eller på udstillinger. Vi har ikke strenge regler om, at de udstillende skal være studerende. Kunstnerne skal ikke nødvendigvis være fra Danmark, men i dette tilfælde præsenterede vi kun danskere - dog var halvdelen af de udstillende fra skoler i Europa eller bosat uden for Danmark.

Viktor Henderson. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Viktor Henderson. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Viktor Henderson. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Viktor Henderson. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

pro temp. er et nyt koncept og består derfor af et nyetableret team. Nogle af os har tidligere arbejdet sammen om at kuratere, men "Allow Me To Introduce Myself" var den første udstilling, som vi lavede som gruppe - det var et eksperiment, der kunne briste eller bære. Heri lå der f.eks. diskussioner om, hvilke værker der skulle vælges fra eller til, og hvor de skulle placeres, men alt i alt komplimenterede vi hinanden virkelig godt. Den samme feedback har vi fået fra kunstnerne, der var begejstrede for udstillingen, glade for at blive præsenterede i Susanne Ottesens rammer og taknemmelige for at være med i et større samarbejde.

Installation view. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Installation view. pro temp "Allow Me To Introduce Myself".

Udstillingen kredsede om udviklingen fra det at være uetableret til at blive etableret. Det kan være en transformation, der er tæt knyttet til individets personlige udvikling, både som kunstner og som menneske. De kunstnere, vi præsenterede, berører alle forskellige steder af denne process. "Allow Me To Introduce Myself" er dog ikke nødvendigvis en introduktion af kunstnerne, som de mennesker de er, men af det væsen de skaber i deres værker.

NiklasAdrianVindelev_ProTemp_GalleriSusanneOttesen_24.jpg
Pro temp. på Galleri Susanne Ottesen. Fotos af Niklas Adrian Vindelev.

Pro temp. på Galleri Susanne Ottesen. Fotos af Niklas Adrian Vindelev.

Værkerne blev udvalgt på baggrund af studio visits, samtaler og e-mail korrespondancer. Nogle af værkerne havde vi set før, andre var helt nye og nogle endda stedsspecifikke. Vi opererede med en bred vifte af medier som maleri, skulptur, performance, video, installation og publikation. Vi installerede i alt 39 værker, der fungerede som et interaktivt udgangspunkt eller fundament for udstillingen, og hertil kredsede aftenens oplæsninger og performances om værkerne og de besøgende.

Pro temp. på Galleri Susanne Ottesen. Fotos af Niklas Adrian Vindelev.

Pro temp. på Galleri Susanne Ottesen. Fotos af Niklas Adrian Vindelev.

pro temp.’s næste udstilling finder sted i starten af det nye år.

pro. temp (etableret i 2017) er et kuratorisk fællesskab, hvis medlemmers veje krydser hinanden på tværs af mange felter. Venskab, kunstnerisk praksis, samarbejde under Chart Art Fair, uddannelse, rejser og en fælles interesse for at opleve kunsten. Gruppen består af Anna Clarisse Holck Wæhrens, Isabella Hemmersbach, Jamiee Williams, Julie Sophie Koldby og Sia Hurtigkarl Degel. pro temp. har bidraget til idoart.dk siden 2017.