KONTOR NR.25 & METER: ET STED FOR SAMMENHOLD OG SKÆVE IDÉER

Arbejder du indenfor kunst og kultur, events eller med en anden form for kreativt iværksætteri, så er arbejdsformen ofte den samme; vi sidder alene i enkeltmandsvirksomheder og udvikler idéer eller er ansatte til at arbejde på projekter i tidsbegrænsede stillinger. Det nyåbnede Kontor Nr.25 er bygget på idéen om, at vi sammen står stærkere.

Kontor Nr.25 er et kontorfællesskab på Nørrebro, hvis mål er at skabe et inspirerende arbejdsfællesskab, hvor kollegaerne ikke nødvendigvis arbejder på de samme projekter eller endog indenfor den samme branche. Det vi vil er at skabe et miljø, hvor vi kan drage fordel af hinanden, de erfaringer vi hver især har med os, og det netværk vi sammen får adgang til.

Udover Kontor Nr.25 har vi, Louise Lassen Iversen og Rie Hovmann Rasmussen (begge kuratorer), også åbnet udstillingsstedet meter, som ligger i tilstødende lokaler. Idéen om at starte vores eget sted kom, mens vi var en del af udstillingsstedet og arbejdsfællesskabet NLHspace på Vesterbro.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

I NLHspace skabte vi et fællesskab, som dannede ramme for sparring omkring vores arbejde med kunst, som var præget af at være projektorienteret og som dermed krævede stor fleksibilitet. Det miljø for sparring og erfaringsudveksling, som blev skabt på NLHspace, var en uundværlig støtte i en branche, hvor man arbejder alene en stor del af tiden. Efter at vi havde været en del af stedet i en periode, fik vi lyst til at tænke i større projekter, hvor vi kunne få plads til at eksperimentere med vores egen kuratoriske praksis over et helt udstillingsprogram. Hertil kom idéen om, at vi skulle åbne vores eget udstillingssted.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Ret hurtigt blev det dog klart for os, at det ikke var nok bare at åbne et udstillingssted, vi blev også nødt til at tænke på det arbejdsmiljø, vi ønskede at skabe omkring vores praksis. Idéen om at kombinere kontorfællesskab og udstillingssted lånte vi derfor fra NLHspace. Vi ønskede nemlig begge fortsat at være en del af et frugtbart arbejdsfællesskab, hvor støtten og samtalerne kan fortsætte, selv når hverdagen rammer, kunstnerne tager hjem og der kun er os to og et udstillingssted, der skal passes tilbage.

Meter-Agency.idoart.dk-055-1500.jpg
Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Anledning til inspiration og udvidet netværk
I arbejdet med at få Kontor Nr.25 på benene, er rammerne for hvad arbejdsfællesskabet kan, gradvist vokset. Vi er gået fra blot at tænke det som et kontor, hvor kreative iværksættere og freelancere kan have en hverdag, til i højere grad at tænke i hvordan man kan skabe grundlag for udveksling og netværk, der rækker udover kontorets rammer.

Derfor tager vi initiativ til at skabe en månedlig torsdagssalon. Det er et aftensarrangement, hvor vi inviterer en række kollegaer ind for at præsentere de projekter, de arbejder på, og de idéer, de har formuleret gennem deres arbejde indenfor kulturfeltet. Tanken er, at salonerne kan give anledning til både inspiration og et udvidet netværk.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Første arrangement bliver torsdag den 16. marts kl. 19. Her har vi inviteret Erik Duckert fra arbejdsfællesskabet PB43 som for et par år siden flyttede fra Amager til Nordhavn. Han er også leder af udstillingsstedet BETON, hvis fokus er en undersøgelse af selvorganiserede og kunstnerdrevne udstillingssteder. Vi har inviteret ham til at tale om den alternative kunstscene og om, hvorvidt den kan siges at eksistere i dag. Disse spekulationer blev første gang formuleret af Erik i magasinet Billedkunstneren – et fagblad for billedkunstnere selvsagt.

Derudover præsenterer vi Rikke Oberlin Flarup (medlem af Kontor Nr.25). Hun er lige blevet leder af Poesiens Hus, men det er i sin rolle som redaktør på mikroforlaget Arkiv for Detaljer, at hun er inviteret. Hun vil læse op af to af deres udgivelser af tidsskriftet A Little Less Conversation, som bl.a. er kendetegnet ved at have et nyt tema for hver udgivelse og bidragsydere indenfor både litteratur og poesi men også kunst, design, arkitektur mm.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Et sted med plads til eksperimenterne og de skæve idéer
At åbne et udstillingssted var vores primære ønske, da vi sagde farvel til NLHspace i vinteren 2015. Fokus var i lang tid rettet mod at formulere vores visioner for et sådan sted og at planlægge et sammenhængende udstillingsprogram. Men efterhånden som kontorfællesskabet tog form, blev det tydeligt for os, at de to steder kunne arbejde for hinanden og være gensidigt fordelagtige. Udstillingsstedet kan bidrage til at sikre et dynamisk arbejdsmiljø i kontorfællesskabet, fordi de mange arrangementer, vi organiserer, tiltrækker mennesker, som vi ikke nødvendigvis kender i forvejen, skabe interessante samtaler og måske endda nye samarbejder.

Udstillingsstedet meter er dedikeret til det kuratoriske eksperiment. Hver udstilling tager udgangspunkt i noget specifikt; en historisk begivenhed, en kunstnerisk praksis, et værk, en fiktiv eller faktuel tekst eller en offentlig debat, og vokser derfra. Som et resultat er udstillingerne ikke statiske, men udvikler sig gennem udstillingsperioden, som organismer der transformerer sig med tiden. Udstillingerne er fire til fem måneder lange for at skabe tid og rum til refleksion og fordybelse. Der skabes hermed plads til tilføjelser og til at fortryde eller til at forandre den kontekst, som det enkelte værk placeres i, for derved at møde det fra et andet perspektiv.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Kontor Nr.25 | Fotos © I DO ART Agency.

Fokusset på at give plads til eksperimenter og skæve idéer har til gengæld været en praksis, som har influeret vores arbejde med at opbygge og udvikle kontorfællesskabet. De bagvedliggende forhåbninger er at gøre det til et kulturelt miljø såvel som en arbejdsplads. I tilknytning til kontoret har vi etableret et projektrum, som medlemmerne af Kontor Nr.25 frit kan benytte i forbindelse med deres arbejde. Indtil nu har det huset møder, udstillinger, workshops, filmvisninger og foredrag. Vi lejer også rummet ud til folk, der mangler rammerne til at afholde denne type arrangementer.

Derudover går vi med planer om at etablere to yogahold (et om morgenen og et om aftenen) for både medlemmer af kontoret og folk udefra. Idéen ligger i forlængelse af vores arbejde med efterårets udstilling, som undersøger potentialet ved det non-produktive som en mulig modreaktion mod at produktivitet og effektivitet gennemsyrer alle aspekter af vores dagligdag.

Meter-Agency.idoart.dk-115-1500.jpg
Unravelings , meter | Fotos © I DO ART Agency.

Unravelings, meter | Fotos © I DO ART Agency.

Et kritisk blik på samfundet omkring os
De to første år på meter er dedikeret til udstillinger, der undersøger og forholder sig kritisk til samfundet omkring os via kunsten og den kunstneriske praksis. Hvor den kommende udstilling undersøger konsekvenserne af en præstationskultur, sætter den nuværende udstilling på meter – Unravelings – fokus på Danmarks tid som kolonimagt, og på hvordan at dette påvirker vores samtid og vores forståelse af nationalidentitet.

Unravelings , meter | Fotos © I DO ART Agency.

Unravelings, meter | Fotos © I DO ART Agency.

2017 er 100 året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA. Det ville vi gerne markere gennem en udstilling, hvor kunstnere fra Danmark, Canada, Grønland og De Vestindiske Øer gennem deres kunst forholdt sig til kolonialismen og dens konsekvenser. De første tre måneder af udstillingen har været dedikeret til en gruppeudstilling, der nu er taget ned for at give plads til solo-bidraget Ledgers From a Lost Kingdom af kunstner La Vaughn Belle fra De Vestindiske Øer.

I udstillingen behandler hun konsekvenserne af den danske kolonialisme, som stadig kan mærkes mange år efter, at vi forlod øerne. Det er en udstilling, hvori La Vaughn Belle forsøger at genvinde ejerskabet over sin egen og det vestindiske folks historie; en historie, som til dels er blevet frataget dem, fordi danskerne tog de vestindiske lokalarkiver og dermed al historisk materiale om deres tilstedeværelse med sig.

Dette har medført, at folket har skulle konstruere deres egne fortællinger om deres fortid gennem mundtlige overleveringer, materiel kultur og arkitekturen omkring dem. Samme metode gør La Vaughn Belle brug af i et forsøg på at skabe modfortællinger, der udfordrer og kiler sig ind i de officielle historier, præsenteret i de vestindiske lokalarkiver.

La Vaughn Belles udstilling åbnede i går, fredag d. 10. marts og kører indtil d. 14. maj 2017. Derudover afholder hun en artist talk søndag d. 12. marts kl. 15.

Vi har stadig ledige kontorpladser!
Kontor nr.25 åbnede i november 2016 og meter åbnede dørene i januar 2017. Begge steder bestyres til daglig af Louise Lassen Iversen og Rie Hovmann Rasmussen. Hvis du går med tankerne om at leje dig ind i et kontorfællesskab har vi stadig et par ledige pladser (send en mail til kontornr25@gmail.com hvis du vil høre mere).

Louise Lassen Iversen (f. 1980) og Rie Hovmann Rasmussen (f. 1985) er daglige ledere af Kontor Nr.25 og udstillingsstedet meter. Louise og Rie har bidraget til idoart.dk siden 2017.