ENDNU EN SAMLING TIL SAMLINGEN

Denne samling af registreringer er skabt på baggrund af mine forestillinger og fordomme omkring alderdom og plejehjem.

Samlingen er skabt som indledning til et større projekt med titlen: "Mennesket på plejehjem." Mit materiale er blandt andet baseret på et interview med en pårørende til en plejehjemsbeboer og et besøg hos en ældre dement kvinde.

Mennesket på plejehjem” er titlen på mit bachelorprojekt fra Danmarks Designskole. Jeg er dybt inspireret af Michael Bertelsens radiodokumentar “P1 på plejehjem,” som jeg på det kraftigste vil anbefale alle at lytte til. Den giver et meget nuanceret billede på plejehjemmet som institution, og skildrer meget fint stedets beboere og de fantastiske historier, de gemmer på.

Mit mål med projektet “Mennesket på plejehjem” er, gennem registrering, observation og illustration, ligeledes at give en personlig skildring af plejehjemmet, i et forsøg på at gøre op med det billede, som medierne skaber af denne institution, og at rykke lidt til vores egen angst for “dødens venteværelse” ved at fremstille stedet fra en menneskelig vinkel.

Dette indlæg samt et par tidligere indlæg, jeg har lagt op, er kun indledende øvelser til kernen af mit projekt. I næste uge flytter jeg ind på plejehjemmet Slottet på Nørrebro, for at lave mine endelige observationer og undersøgelser blandt stedets beboere. Dette kommer der forhåbentlig også et indlæg ud af.

Denne samling af registreringer indeholder følgende:

  • “Tanker om plejehjemmet” (en fotobog i A4 format).
  • “Henny på plejehjem” (en lille bog indeholdende et interview med en pårørende til en plejehjemsbeboer).
  • “På besøg hos Gitter” (en lille bog med registreringer og observationer fra besøget hos en dement kvinde).
  • “På besøg hos Gitter 2″ (en æske med objekter indsamlet under besøget).
  • “Elementer fra plejehjemmet” (skitser af objekter man forbinder med et plejehjem).

My Buemann (f. 1986) er illustrator og har taget en kandidat i Illustration ved Kunstakademiets Designskole i 2015. My har bidraget til idoart.dk siden 2011.