EN DEFINITION AF HJEMSTAVN

Vi, claus ejner og Daniel Svarre, der har kurateret “Hjemstavn”, har stillet os selv tre spørgsmål omkring udstillingen. "Hjemstavn" kan ses på kunstbygningen SAK i Svendborg frem til d. 17. juni, 2018. Her deltager følgende kunstnere: Mogens Otto Nielsen, Peter Holst Henckel, Anja Franke, Amel Ibrahimovic, Signe Parkins, Zven Balslev, claus ejner, Sonja Lillebæk Christensen, Daniel Svarre samt Hanne Nielsen & Birgit Johnsen.

Hvorfor lave en udstilling om 'Hjemstavn'?
Det vil ikke være forkert at sige, at der er flere grunde til netop det. I forhold til den aktuelle, politiske debat har der nok aldrig været mere fokus på, hvad det vil sige at være dansk. For os skal begrebet 'Hjemstavn' forstås som det sted, hvor man er vokset op. Derfor bliver det en væsentlig problematik, hvad der definerer ens hjemstavn, fordi det er denne, der i første omgang gør os til de danskere, vi er - eller er det?

Hjemstavn. Foto © I DO ART Agency.

Hjemstavn. Foto © I DO ART Agency.

Amel Ibrahimovic, Seest 03.11.2004 (2008 revised 2018). Foto © I DO ART Agency.

Amel Ibrahimovic, Seest 03.11.2004 (2008 revised 2018). Foto © I DO ART Agency.

Amel Ibrahimovic, Seest 03.11.2004 (2008 revised 2018). Foto © I DO ART Agency.

Amel Ibrahimovic, Seest 03.11.2004 (2008 revised 2018). Foto © I DO ART Agency.

Amel Ibrahimovic, Seest 03.11.2004 (2008 revised 2018). Foto © I DO ART Agency.

Amel Ibrahimovic, Seest 03.11.2004 (2008 revised 2018). Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

I mediernes og politikernes fremstillinger forbindes 'hjemstavn' ofte med udkantsdanmark, hvor der altid synes at lugte af flæskesteg, brun sovs og nyslået græs, og hvor dannebrog vejrer i vinden. Hjemstavn bruges ofte som en modpol til det urbane og det internationale. Men er det virkelig det?

Hjemstavn bruges ofte som en modpol til det urbane og det internationale.
Men er det virkelig det?

Selvom det måske kan lyde som om, at udstillingen har en politisk agenda, så er det ikke tilfældet. Det rum vil vi helst som kuratorer holde os ude fra. Men det betyder ikke, at der ikke er nogle af de inviterede kunstnere, der arbejder inde for det politiske felt. Lidt firkantet formuleret kan man sige, at det har været vores intention at skabe et rum for dialog i stedet for et rum for monolog. Formuleret sådan lidt oppe-i-tiden-agtig kan man sige, at vi har ønsket at vise diversiteten i et udsagn, i sandheden.

Daniel Svarre, Samtale (ved middagsbordet). Foto © I DO ART Agency.

Daniel Svarre, Samtale (ved middagsbordet). Foto © I DO ART Agency.

Daniel Svarre, Samtale (ved middagsbordet). Foto © I DO ART Agency.

Daniel Svarre, Samtale (ved middagsbordet). Foto © I DO ART Agency.

Daniel Svarre, Samtale (ved middagsbordet). Foto © I DO ART Agency.

Daniel Svarre, Samtale (ved middagsbordet). Foto © I DO ART Agency.

claus ejner. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Words don't come easy to me.  Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Words don't come easy to me.  Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Diskotek Tarzan 1984. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Diskotek Tarzan 1984. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Vejle i dag. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Vejle i dag. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Vejle i dag. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner, Vejle i dag. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner. Foto © I DO ART Agency.

Vores egentlige udgangspunkt for udstillingens tematik kan faktisk føres tilbage til 2011, hvor vi formulerede de første brudstykker til et koncept. Den tager udgangspunkt i samtaler, som er opstået mellem os, om hvad der knytter sig til det sted, hvor man er opvokset, og som nogle bliver boede i, andre forlader og nogle senere vender tilbage til.

Vi er begge opvoksede i Vejle, men har først mødt hinanden senere. Vores første samtaler var sådan helt banale, om hvilke knallerter vi har haft, hvor ulovlige de var, hvor mange Paderborner vi kunne drikke på en aften, hvem claus har tæsket, og hvem Daniel har fået tæsk af, at vi så tysk fjernsyn (hvor cowboyerne sagde ”hände hoch”), og vi var også inde og vende klassikeren om, at jyder er sådan nogle usentimentale, knudeagtige væsner, der ikke snakker så meget i forhold de københavnske talende vandfald, fordi vi er mere snusfornuftige osv i den dur :-) Af denne lidt snørklede vej kom vi frem til, at det kunne være spændende at undersøge, om det i ens praksis kan ses, hvilken hjemstavn man kommer fra – og hvis ja – hvordan det gør sig gældende. I et større perspektiv synes vi også, at problematikken kunne være relevant, fordi der i den litterære verden særligt på det tidspunkt, var en masse forfattere, der skrev om, hvorhenne de var vokset op, hvilket forekom os at stå i modstæning til det billedkunstneriske felt, hvor den altoverskyggende tendens syntes at være et mere international udsyn.

Vores første samtaler var sådan helt banale, om hvilke knallerter vi har haft, hvor ulovlige de var, hvor mange Paderborner vi kunne drikke på en aften, hvem claus har tæsket, og hvem Daniel har fået tæsk af, at vi så tysk fjernsyn (hvor cowboyerne sagde ”hände hoch”), og vi var også inde og vende klassikeren om, at jyder er sådan nogle usentimentale, knudeagtige væsner, der ikke snakker så meget i forhold de københavnske talende vandfald, fordi vi er mere snusfornuftige osv i den dur :-)

Hvad tænker vi om at kuratere udstillinger som billedkunstnere?
Man kan sige, at der er en tendens i tiden til, at flere og flere kunstnere kuraterer udstillinger, og at flere og flere kunstnere går sammen og starter deres egne udstillingsteder. Det er en tendens, der for os handler om, at kunstnere ønsker at tage magten over formidlingen af deres eget felt for at være med til at sætte dagsorden for, hvad der er spændende kunst, og hvad der er væsentlige problematikker at beskæftige sig med.

Peter Holst Henckel. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, Valmue. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, Valmue. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, Valmue. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, Valmue. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, STED. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, STED. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, Stavnsbundet. Foto © I DO ART Agency.

Peter Holst Henckel, Stavnsbundet. Foto © I DO ART Agency.

Zven Balslev. Foto © I DO ART Agency.

Zven Balslev. Foto © I DO ART Agency.

Zven Balslev. Foto © I DO ART Agency.

Zven Balslev. Foto © I DO ART Agency.

Zven Balslev. Foto © I DO ART Agency.

Zven Balslev. Foto © I DO ART Agency.

Mogens Otto Nielsen. Foto © I DO ART Agency.

Mogens Otto Nielsen. Foto © I DO ART Agency.

Mogens Otto Nielsen, Nakskov farvel. Foto © I DO ART Agency.

Mogens Otto Nielsen, Nakskov farvel. Foto © I DO ART Agency.

Mogens Otto Nielsen, Galerie Gertie. Foto © I DO ART Agency.

Mogens Otto Nielsen, Galerie Gertie. Foto © I DO ART Agency.

Sonja Lillebæk Christensen, hjemme – hjemmefra. Foto © I DO ART Agency.

Sonja Lillebæk Christensen, hjemme – hjemmefra. Foto © I DO ART Agency.

For os hænger det selvfølgelig også sammen med, at vi ikke føler, at de mere “officielle” aktører, dækker bredden i den kunst, der er. Zoomer vi ud kan man også meget polemisk sige, at denne problematik handler om, hvad der skal være fokus på: skal det være indhold eller antal besøgende en udstilling har? Når dette er sagt, vil vi gerne pointere, at vi grundlæggende har den opfattelse, at det jo bare er fedt, at der er så mange forskellige aktører på scenen. Det skaber en diversitet, som er god for scenen.

Der er en tendens i tiden til, at flere og flere kunstnere kuraterer udstillinger, og at flere og flere kunstnere går sammen og starter deres egne udstillingsteder. Det er en tendens, der for os handler om, at kunstnere ønsker at tage magten over formidlingen af deres eget felt for at være med til at sætte dagsorden for, hvad der er spændende kunst, og hvad der er væsentlige problematikker at beskæftige sig med.

Hvordan har vi grebet kurateringen an?
Vi er faktisk utroligt frie i vores kuratering. Vi har ikke bestemt, hvilke værker den enkelte kunstner skal have med. Vi har sagt, at kunstneren selv kunne vælge de værker, han/hun ville vise, men at disse selvfølgelig skulle passe ind i udstillingens tematik. Vores kuratering består i: 1) at vi har valgt de kunstnere, vi synes passede ind i den tematik, vi arbejdede med og 2) installeringen af værkerne. I forlængelse af disse punkter har vi haft mange diskussioner, hvor vores individuelle tanker og ønsker et blevet udfordret. Nogle gange er det godt at diskutere med andre end sig selv.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Signe Parkins. Foto © I DO ART Agency.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Foto © I DO ART Agency.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Foto © I DO ART Agency.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Vippe. Foto © I DO ART Agency.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Vippe. Foto © I DO ART Agency.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Skib. Foto © I DO ART Agency.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Skib. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

Anja Franke, Tip Top, Møllergade 6, Svendborg, 2018. Foto © I DO ART Agency.

claus ejner (f. 1967) er uddannet ved Det Jyske Kunstakademi og Daniel Svarre (f. 1976) er uddannet ved Konsthogskolan i Malmø. claus og Daniel har bidraget til idoart.dk siden 2018.