DET KURATORISKE TEAM BAG ALT_CPH 20 ER UDPEGET

Håndværk, teknologi og omsorg er omdrejningspunkterne for et nyt projekt af Laboratoriet for Æstetik og Økologi, som er udpeget til at stå i spidsen for Københavns nye biennale, Alt_Cph, der finder sted i foråret 2020.

På den danske kunstscene finder man Laboratoriet for Æstetik og Økologi. En uafhængig kuratorgruppe, der forholder sig til tidens presserende spørgsmål om ulighed, udnyttelse og klimakrise i et eksperimenterende krydsfelt mellem økologier og feminisme. Gruppen består af flere medlemmer, men bag Alt_Cph 20 står Dea Antonsen, Ida Bencke og Miriam Wistreich. Alt_Cph 20 vil undersøge relationer mellem traditionelle håndværksteknikker og samtidens nyeste teknologier. En undersøgelse, som vil udmøntes i initiativer og samarbejder fra nu og frem mod biennalen.

Direktør for FABRIKKEN for Kunst og Design, Marie Louise Helveg Bøgh siger: ”Blandt ansøgerne til kuratorrollen til Alt_Cph 20 skilte Laboratoriet for Æstetik og Økologi sig ud som et team, der tager fat i relevante temaer, som teknologi og feminisme, men også insisterer på at reflektere over dem på nye måder, gennem de traditionelle håndværk. Vi glæder os til at følge og støtte op om dem i deres udvikling af den næste biennale.”

Alt_Cph 20’s fokus ligger på håndværk som brodering, strikning og vævning og hvordan disse udgør historiefortællende praksisser og teknologier, der forbinder fortid og samtid. Håndarbejder spiller en afgørende, men ofte overset, rolle indenfor den vestlige teknologihistorie.

Det var vævningens koder, der inspirerede computerens algoritme, ligesom hæklingens principper, som mimer biologiske vækstprincipper, har været med til at bestemme komplekse matematiske ligninger.

Det var vævningens koder, der inspirerede computerens algoritme, ligesom hæklingens principper, som mimer biologiske vækstprincipper, har været med til at bestemme komplekse matematiske ligninger. Projektet vil gå på opdagelse i teknologier, som knytter sig til håndens langsomme, gentagende og reparative arbejde og spørge til, hvordan de er flettet sammen med de moderne teknologier som omgiver os, og hvordan vi kan bygge mulige rum for omsorgsfulde og regenerative modstandspraksisser mod nutidens imperativer om fremdrift, vækst og innovation.

Laboratoriet for Æstetik og Økologi siger: ”Vi glæder os til at alliere os med FABRIKKEN, kunstnere og aktører på den danske og internationale kunstscene, og til at skabe et samtalerum for teknologibegreber og omsorgspraksisser, i et tværsnit mellem teknologi, samtidskunst og aktivisme. Projektet vil udfolde sig gennem længerevarende samproduktioner indenfor udstilling, workshops og liveprogram, over det næste år.”

Med en udvidet indsats, der strækker sig over hele året, markerer biennalen i 2020 en fokusering af Alt_Cphs rolle som platform for netværksdannelse, samarbejder og udveksling blandt kunstscenens aktører. Her vil Laboratoriet for Æstetik og økologi arbejde med at skabe alliancer for interkulturelle og tværfaglige dialoger på tværs af generationer, vidensfelter og livsformer.

Projektet vil gå på opdagelse i teknologier, som knytter sig til håndens langsomme, gentagende og reparative arbejde og spørge til, hvordan de er flettet sammen med de moderne teknologier som omgiver os, og hvordan vi kan bygge mulige rum for omsorgsfulde og regenerative modstandspraksisser mod nutidens imperativer om fremdrift, vækst og innovation.

Alt_Cph er FABRIKKEN for Kunst og Designs flagskib og Danmarks uafhængige, internationale kunstbiennale for kunstnerdrevne og alternative udstillingsplatforme. Alt_Cph har eksisteret siden 2006 og blev i 2018 omdannet fra årlig kunstmesse til biennale. Blandt de tidligere kuratorer findes Anna og Esben Weile Kjær (2018), Charlotte Bagger Brandt (2016), Carl Martin Faurby (2015) samt Anna Vallgårda og Henrik Menné (2014).

Forsidefoto: Miriam Wistreich, Dea Antonsen og Ida Bencke (Laboratoriet for Æstetik og Økologi). Foto: Signe Munk Bencke.

FABRIKKEN for Kunst og Design er et produktions- og videnscenter i København, hvor professionelle kunstnere og designere arbejder. Her finder du 53 atelierer, netværksarbejde, udstillinger, Alt_Cph, artist in residence-programmer og forskellige formidlingstiltag. Altså en bred vifte af aktiviteter, der indgår i byens kunst- og kulturliv.