DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMIS REKTOR SKIFTER STILLING

Torsdag d. 17. maj blev det endeligt besluttet, at Sanne Kofod Olsen bliver kommende dekan for det kunstneriske fakultet ved Göteborgs Universitet. I slutningen af august fratræder hun dermed sin nuværende stilling som rektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler efter fire år.

”Det er en fantastisk mulighed at komme til at lede en af Skandinaviens største kunstuddannelser og få et andet perspektiv på kunstuddannelsernes organisering end det, vi kender fra Danmark. De kunstneriske uddannelser er gennem en længere årrække blevet en del af Göteborgs Universitet og har formået at fastholde den kunstneriske praksis i fokus,” udtaler Sanne Kofod Olsen i en pressemeddelelse udsendt af Det Kgl. Danske Kunstakademi i dag, fredag d. 18. maj. Det kunstneriske fakultet ved Göteborgs Universitet er Skandinaviens største og dækker over de tre institutioner: Akademin Valand, HDK - Højskolen for Design og Kunsthåndværk og Højskolen for Scenekunst og Musik. Fakultetet har omkring 1400 studerende og 380 medarbejdere.

“Samtidig bliver det vemodigt at sige farvel til Kunstakademiets Billedkunstskoler, hvor jeg har haft nogle begivenhedsrige år med fokus på udvikling af såvel uddannelse som kunsthal. Jeg har arbejdet sammen med mange skønne medarbejdere og studerende, og det har været utroligt berigende og udviklende at være en del af dette fantastiske miljø,” fortsætter Kofod Olsen, der som rektor bl.a. har været med til at styrke skolens forskningsprofil, implementere en større omlægning af uddannelsens opbygning og knyttet et stærkere bånd til Kunsthal Charlottenborg.

Nye udfordringer og muligheder
“Det er et spændende job, som jeg nu har fået, og det er en ny udfordring, som også giver mig nogle andre muligheder f.eks. for at arbejde mere internationalt og for at arbejde med ledelse mere bredt. Som kunsthistoriker er mit fag smalt, og der er få jobs, så man skal også se fremad og tænke på, at man skal have arbejde resten af livet,” fortæller Kofod Olsen, da vi ringer til hende dagen efter offentliggørelsen af hendes nye stilling. Stillingen som rektor er tidsbegrænset med en kontrakt på først fem år og derefter med mulighed for forlængelse med tre år yderligere.

Kofod Olsen, som tidligere har været rektor ved Det Fynske Kunstakademi (2005-2009) samt leder for Museet for Samtidskunst (2009-2014), fratræder altså stillingen som rektor for kunstakademiet på Kongens Nytorv fire år efter, at hun blev ansat af daværende kulturminister Marianne Jelved. I forbindelse med ansættelsen d. 1. oktober 2014 lavede vi et interview med Kofod Olsen om hendes forventninger til jobbet som rektor på den gamle, traditionsbundne institution, som du kan læse her.

“Jeg startede på kunsthistorie lige efter gymnasiet, og det tog mig et år at finde ud af, om det nu også var mig. Det var, da jeg opdagede avantgardekunsten fra begyndelsen af det 20. århundrede, at jeg fandt ud af, at det var det! Efter nogle år på studiet begyndte jeg at specialisere mig i samtidskunst, fordi det var mere nærværende, og fordi man jo kunne være en del af det i stedet for blot at læse om det i en bog,” sagde hun dengang, og hendes store interesse for fagligheden og den levende kunstscene er bestemt også at spore i vores samtale i dag.

En anden virkelighed på den anden side af Øresund
Efter ansøgning, samtaler og afstemning besluttede rektor ved Göteborg Universitet d. 17. maj endeligt at ansætte Kofod Olsen som dekan for universitetets kunstneriske fakultet, som både rummer billedkunst, litteratur, film, fotografi, design, kunsthåndværk, musik og scenekunst. De forskellige fagretninger har hver deres leder, men som dekan vil Sanne Kofod Olsen være den øverste chef for hele fakultetet. På flere områder adskiller denne uddannelsesmodel sig fra den danske, bl.a. ved at de kunstneriske uddannelser ikke hører direkte under kulturministeriet, og det er en form, som Kofod Olsen glæder sig til at indgå i.

“Der er ikke den samme tendens i Sverige til at spare på alting. Jeg synes, at vi er hårdt pressede både økonomisk og politisk, og vi bruger meget tid på at spare, omstrukturere og forholde os til politiske forslag. Alt andet lige så skaber det jo et andet fokus i arbejdet end det faglige. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at arbejde et sted, hvor det hele ikke handler om at spare penge og forholde sig til politiske forslag,” uddyber hun.

Mere fokus på faglighed end på politik
Der er ingen tvivl om, at de kunstneriske uddannelser i Danmark er pressede. Man refererer direkte til politikerne og har den seneste tid både skulle efterleve en årlig besparelse på 2% af det samlede budget og løbende forholde sig til krav og forslag fra politisk hold. Senest med den omdiskuterede Sveidahl-rapport og tanker om tvangsfusionering af de kunstneriske uddannelser, hvilket igangsatte en dialog rektorerne og kulturministeren imellem, og som nu er blevet til en række målsætninger, som skal danne grundlag for en kommende rammeaftale.

“I Göteborg er de kunstneriske uddannelser lagt ind under universitetet, så der er en anden styreform end i Danmark hvor man ligger direkte under Kulturministeriet,” forklarer Kofod Olsen og udtrykker en forventning om, at hendes nye arbejde bliver meget mere fagligt end politisk. Vi glæder os til at følge hendes fortsatte arbejde med det kunstneriske uddannelsesområde på den anden side af Øresund, og vi ønsker hende held og lykke fremover.

Den nye rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi udpeges af et udvalg under Kulturministeriet med repræsentanter fra både akademiet og ministeriet. Det forventes, at rektorstillingen besættes i løbet af efteråret 2018. I tilfældet af at udvalget ikke når at finde en egnet til stillingen, vil der blive udpeget en konstitueret rektor blandt skolens medarbejdere.

Forsidefoto: Sanne Kofod Olsen. Fotograf: Anu Ramdas.

Rikke Luna (f. 1988) og Matias Albæk-Falk (f. 1988) er stiftere af idoart.dk, og driver derudover formidlingsbureauet I DO ART Agency samt I DO ART Books.