DANMARK FÅR SIN FØRSTE KURATORUDDANNELSE

I efteråret 2018 åbner kuratoruddannelsen MA Curating på Aarhus Universitet. Masteruddannelsen er den første af sin slags i Danmark, og udbydes som et toårigt deltidsstudie. Med den nye uddannelse behøver danske kuratorer altså ikke længere blot at oparbejde deres erfaring i praksis, eller søge mod udlandet, hvis de ønsker at videreuddanne sig.

MA Curating udbydes af Institut for Kommunikation og Kultur. Uddannelsen er tilknyttet en faglig gruppe, der blandt andet består af Judith Schwarzbart, Rektor for Det Jyske Kunstakademi, Joasia Krysa, professor ved Liverpool University, Helga Christoffersen, Ph.d.-studerende og kurator på The New Museum i New York og Lars Bang Larsen, kurator. Centralt for uddannelsen er også dens samarbejde med en række nationale og internationale kunst – og kulturinstitutioner. Blandt samarbejdspartnerne findes Kunsthal Aarhus, ARoS, Louisiana Museum of Modern Art, Hasselblad Foundation og Transmediale – Festival for Digital Art i Berlin.

Trine Friis Sørensen, Postdoc ved Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus, samt uddannelseskoordinator og underviser på MA Curating.

Trine Friis Sørensen, Postdoc ved Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus, samt uddannelseskoordinator og underviser på MA Curating.

Jeg har interviewet Trine Friis Sørensen, Postdoc ved Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus, samt uddannelseskoordinator og underviser på MA Curating, for at lære mere om den kommende uddannelse.

Hvad er tanken bag at skabe en universitetsuddannelse i kuratering?
I Danmark har vi hidtil ikke haft en kurateringsuddannelse, og kuratorer der er virksomme i Danmark er derfor enten uddannet i udlandet eller har anden uddannelsesbaggrund, eksempelvis i Kunsthistorie, Moderne Kultur eller Æstetik & Kultur. I de senere år er kuratering imidlertid blevet en specialiseret faglighed – et faktum som de utallige internationale kurateringsuddannelser og mængden af kurateringslitteratur vidner om.

Det kan være vanskeligt at holde sig orienteret mht. ny forskning og udvikling på området, og MA Curating ved Aarhus Universitet er derfor designet som en efter–/videreuddannelse. Det betyder, at programmet henvender sig til personer, som allerede arbejder med kuratering og som ønsker at styrke deres kuratoriske praksis og tænkning.

Er der en speciel grund til, at den bliver udbudt nu?
Langt de fleste kurateringsuddannelser i dag, inkl. MA Curating, relaterer sig til den internationale kurateringsdiskurs, der er vokset frem de seneste 10–15 år. Fokus er her på udstillingen som præsentationsform, kuratoriske metoder, kuratorisk vidensproduktion, osv. Undervisningen på universiteterne er forskningsbaseret, så en kurateringsuddannelse forudsætter altså et aktivt kuratorisk forskningsmiljø, og det er først for alvor vokset frem i Danmark i de senere år – ikke mindst som følge af den støtte til kuratorisk forskning som især Novo Nordisk og Ny Carlsbergfondet yder.

MA Curating er den første kurateringsuddannelse i Danmark, så i dansk regi er uddannelsen en unik mulighed for at specialisere sig i kuratering – noget som eksempelvis Kunsthistorie eller Museologi ikke på samme måde giver mulighed for.

Hvad kan MA Curating tilbyde, som tilsvarende uddannelser ikke kan?
MA Curating er den første kurateringsuddannelse i Danmark, så i dansk regi er uddannelsen en unik mulighed for at specialisere sig i kuratering – noget som eksempelvis Kunsthistorie eller Museologi ikke på samme måde giver mulighed for. Internationalt findes der en lang række kurateringsuddannelser, men mig bekendt er langt de fleste af dem fuldtidsuddannelser.

MA Curating er en deltidsuddannelse for individer, som allerede arbejder med kuratering. Man kan altså opretholde et fuldtidsjob samtidig med, at man tager uddannelsen – det adskiller den fra andre kurateringsuddannelser. MA Curating har desuden et interdisciplinært fokus, som også gør den ret enestående i det internationale landskab af kurateringsuddannelser.

Aarhus Universitet. Foto: Torben Nielsen.

Aarhus Universitet. Foto: Torben Nielsen.

Hvorfor er det en Master og deltidsuddannelse – og ikke en Kandidat?
Det er utroligt vanskeligt at oprette nye humanistiske kandidatuddannelser i det uddannelsespolitiske klima, som hersker i disse år. Det betyder, at hvis man vil skabe nye uddannelser i dag, eksempelvis inden for kuratering, så er efter/videreuddannelsesmodellen den eneste reelle mulighed. Masteruddannelsesmodellen giver imidlertid også nogle særlige muligheder: Vi kan tilbyde en efteruddannelse på deltid til personer, som allerede arbejder med kuratering og som ønsker at styrke deres kuratoriske faglighed.

Og hvorfor er det en betalingsuddannelse?
Alle efter/videreuddannelser i Danmark er baseret på deltagerbetaling.

Det er utroligt vanskeligt at oprette nye humanistiske kandidatuddannelser i det uddannelsespolitiske klima, som hersker i disse år. Det betyder, at hvis man vil skabe nye uddannelser i dag, eksempelvis inden for kuratering, så er efteruddannelsesmodellen den eneste reelle mulighed.

Hvordan vil uddannelsen rent konkret tilgå vægtningen mellem teoretisk undervisning og tilegnelsen af praktisk erfaring?
MA Curating forudsætter minimum to års relevant erhvervserfaring, så uddannelsens deltagere har allerede praktisk erfaring med kuratering. Den erfaring bygger vi videre på i løbet af uddannelsen, som indledes med et teoretisk kursus (Curatorial Theories) og efterfølges af et praksisorienteret kursus (Curatorial Practice), hvor vi bl.a. skal besøge en række af vores institutionelle partnere. På trods af denne opdeling vil det teoretiske og det praktiske dog aldrig være adskilte domæner, snarere tværtimod. Uddannelsen har særligt fokus på vadestedet mellem de to domæner, altså på hvordan teori og praksis kan have indflydelse på hinanden.

Aarhus Universitet. Foto: Søren Kjeldgaard.

Aarhus Universitet. Foto: Søren Kjeldgaard.

Aarhus Universitet. Foto: Poul Ib Henriksen.

Aarhus Universitet. Foto: Poul Ib Henriksen.

I beskriver, at MA Curating både vil trække på, og fremme interdisciplinære tilgange til kuratering. Hvordan skal det forstås?
I dag er kuratering ikke længere en ’disciplineret’ praksis begrænset til kunstfeltet, det er også en kulturel praksis, som opererer på tværs af discipliner. I samtidskunsten er der en grænseoverskridende tilbøjelighed på spil, for kunstnere opererer i stadigt højere grad på tværs af faglige områder og vidensformer. MA Curating reagerer på denne tværdisciplinære virkelighed ved at trække på en række forskellige fagområder.

Det betyder, at pensum udover kunsthistorisk og kuratorisk litteratur, vil være sammensat af tekster fra eksempelvis filosofi, sociologi, antropologi, kulturstudier og organisationsteori. Uddannelsen henvender sig altså til personer, der arbejder med kuratering i bred forstand. Dvs. at den er relevant for kuratorer, som arbejder, eller gerne vil arbejde, i regi af eksempelvis kunstinstitutioner, gallerier, arkiver, festivaler, forlag og online platforme.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med kuratering i bred forstand. Dvs. at den er relevant for kuratorer, som arbejder, eller gerne vil arbejde, i regi af eksempelvis kunstinstitutioner, gallerier, arkiver, festivaler, forlag og online platforme.

Det fremgår endvidere, at uddannelsen gerne vil styrke samarbejdet mellem kunst– og kulturinstitutioner nationalt og internationalt. Hvordan skal det lade sig gøre i praksis?
MA Curating samarbejder med en række internationale kunst– og kulturinstitutioner, heriblandt Liverpool John Moores University, Louisiana, Hasselblad Foundation i Göteborg, Kunsthal Aarhus, ARoS og Transmediale-festivalen i Berlin. I løbet af uddannelsen vil vi besøge disse institutioner, så deltagerne får altså mulighed for at etablere nye relationer og netværk gennem disse møder. Internt i deltagergruppe vil der også være rig mulighed for udbygning af netværk og samarbejder, da uddannelsen lægger op til, at vores deltagere vil have forskellige faglige og institutionelle baggrunde.


Fakta om MA Curating

MA Curating har åbent for ansøgninger indtil 1. maj 2018. Undervisningen er på engelsk, og både danske og internationale kuratorer med en adgangsgivende eksamen samt minimum to års relevant erhvervserfaring kan søge om optagelse. Undervisningen er seminarbaseret og er tilrettelagt, så de studerende kan varetage et fuldtidsarbejde ved siden af studiet. MA Curating er en betalingsuddannelse. Yderligere information findes her.

Du kan også se en lille film, der fortæller mere om uddannelsen her.


Nadia Donnerborg er Cand.mag. i Engelsk og Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Nadia har bidraget til idoart.dk siden 2018.