ARTLAND APP: ET DIGITALT MØDESTED FOR KUNSTEN

I en verden, hvor digitale medier er et uomgængeligt vilkår, følger nye muligheder for at sætte kunsten i bevægelse. Appen ARTLAND, der siden oktober 2016 har dannet ramme for delingen af private kunstsamlinger, omfavner teknologien i ønsket om at gøre kunsten tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Visionen er at skabe verdens førende kunstfællesskab i samarbejde med de mennesker, der lever med og for kunsten.

Hvornår er man egentlig kunstsamler? Når man har mere end 10 værker? Når man har samlet i mere end to år? Når man har sparret op længe nok til at kunne købe sit første værk? ’Kunstsamler’ er et relativt begreb. Der er ingen bokse, man skal passe ind i. Ingen kriterier, man skal leve op til. Alene ønsket om, at kunsten skal være mere end et flygtigt bekendtskab og få den i sin nærhed på daglig basis, kendetegner en kunstsamler. Motivationen for at investere tid og penge i kunst er forskellig, men det er altid et tilvalg. At samle på kunst er at vælge kunsten til på bekostning af noget andet. Det er et aktivt valg om at gøre kunsten til en del af sin egen historiefortælling, hvor hvert nyt værk er en manifestation af en periode i ens liv.

Indblik i kunsten – udsyn med kunsten
Det digitale kunstnetværk ARTLAND er blevet til på baggrund af et ønske om at skabe en platform, der både giver værdi for den enkelte og de mange, for den nysgerrige førstegangskøber og den erfarne kunstsamler. Appen, der pt. er frit tilgængelig i Danmark og i Norge, er en mulighed for at kategorisere sin egen kunstsamling og få indblik i andres kunstsamlinger. Som bruger har du et redskab, der gør dig i stand til at samle al data om din samling ét sted, ligesom du kan få et kig ind i private kunstsamlinger, der ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Med over 5000 uploadede værker fra både fremadstormende talenter og etablerede kunstnere giver ARTLAND mulighed for at opleve kunsten på farten og levendegøre den i interaktionen med de andre brugere. Med andre ord er appen et sted for udveksling af inspiration, viden, nysgerrighed og passion. Her kan man søge indblik og få udsyn samtidig med, at man selv er direkte medvirkende til at give de andre brugere nye oplevelser med kunsten.

Store ambitioner for fremtiden
ARTLAND er blevet til med en tro på, at det bedste produkt bliver til i et samarbejde med de mennesker, som skal bruge det. Derfor udvikles appen løbende i en frugtbar dialog med alle dem, der driver kunsten fremad - samlerne, gallerierne, kunstnerne, kunstformidlerne og en lang række andre centrale aktører, der sætter sig selv i spil i mødet med kunsten. Dette udgangspunkt beror på respekt over for deres passion for kunsten og et ønske om at give dem en stemme, lade den blive hørt og sætte deres ekspertise i spil. Ydmygheden er stor og ambitionen ditto. ARTLAND vil være verdens førende kunstfællesskab, og i løbet af 2017 ekspanderer appen globalt. Den skal være et mødested og en kanal, der bringer mennesker sammen på tværs af grænser og gør dem til medskabere af hinandens personlige (kunst)historier. Et fællesskab, hvor den lille historie og den store historie eksisterer side om side, og som får værdi alene i kraft af brugerne. ARTLAND er en historie om, hvordan kunsten også lever i 2017 - ved siden af, mellem, under, over og i et dynamisk samspil med kunstens mange udtryk og aftryk. ARTLAND er kunsthistorie under tilblivelse og historien om tilblivelsen af verdens førende kunstfællesskab.

Claus Busch Risvig, kunstsamler og Artlands community manager.

Claus Busch Risvig, kunstsamler og Artlands community manager.

Værk af Morten Knudsen hos Claus Busch Risvig.

Værk af Morten Knudsen hos Claus Busch Risvig.

Kunsten at navigere i et kunstlandskab under konstant forandring
Tanken om at skabe et globalt fællesskab beror ikke alene på visionen om at forbinde mennesker i kraft af kunsten. ARTLAND har også et ønske om at skabe nogle imødekommende rammer for at lære kunstens væsen bedre at kende. Mange oplever en række ubekendte i det første møde med kunstmarkedet. Måske du husker dine første fodspor på kunstscenen i en fjern fortid? Måske du stadig har det til gode? At træde over dørtærsklen til et galleri for første gang kan være både grænseoverskridende og intimiderende, og for nogle kan kunstbranchen føles som lukket land, som en klub for de få, de indviede. Kunsten søger grænser, udfordrer dem, reviderer dem og nedbryder dem, og på samme tid synes selve kunstens væsen at have karakter af en myte, der eksisterer i et kredsløb af interessenter, som ubevidst indtager rollen som markører for kunstens grænseland. Den opfattelse ønsker ARTLAND at ændre på. Kunst er og bør være for alle.

Med appen giver ARTLAND potentielle kunstsamlere og andre kunstinteresserede muligheden for at blive klædt på til at navigere i denne verden, der på én gang er uhyre inspirerende og uhyre kompleks. På appen kan man få kendskab til flere tusind kunstnere og gallerier, lure på andre samlere og lade sig inspirere af dem, ligesom man kan orientere sig om, hvad der rører sig på kunstscenen i et omfangsrigt arkiv af artikler, interviews og nyheder. Inden for de nærmeste måneder vil ARTLAND implementere køb og salg af kunst, både mellem gallerier og private samt brugerne i mellem, så man på en nem og enkel måde kan erhverve sig de værker, der skal være med til at fortælle ens egen historie.         

Jo Morten Weider, kunstsamler og Artlands country manager i Norge. Foto: Silje Sigurdsen.

Jo Morten Weider, kunstsamler og Artlands country manager i Norge. Foto: Silje Sigurdsen.

Et digitalt produkt i kunstens tjeneste
Den digitale æra er et vilkår, og det er først, når den lille skærm inden for hjemmets fire vægge åbner dørene til et nyt land og nye måder at opleve, forstå og møde kunsten på, at teknologien for alvor har sin berettigelse. Kunst er aldrig enten eller. Det er både og. Kunst er alt det, som ikke kan sættes på formel. Det er store følelser og skæve fortællinger, larmende farveeksplosioner og sagte streger på et skrøbeligt stykke papir. Det er mørke og lys og hele farveskalaen midt i mellem. Det er det sanselige nærvær og det digitale rum for udvidelse af kunstens grænser.

ARTLAND har skabt et digitalt produkt i kunstens tjeneste med troen på at lykkes og ønsket om at skabe værdi for den enkelte og de mange, der lever med og for kunsten. Vi håber, at du har lyst til at træde ind i ARTLAND og være med til at skabe verdens førende kunstfællesskab.

ARTLAND App blev grundlagt i oktober 2016 som et digitalt netværk for nye og etablerede kunstsamlere. Appen kan downloades gratis i App Store til alle iOS-enheder i Danmark og i Norge og lancerer globalt i 2017. En Android-version er under udvikling. ARTLAND har bidraget til idoart.dk siden 2017.