ANTON ALVAREZ | THE EXTRUDER

Et produkt er ikke bare et produkt, og et værk er ikke bare et værk – det er et resultat af en proces. En proces som kan påvirkes både indefra og udefra, af de metoder og redskaber der tages i brug, og af den flydende, udefinerbare masse, som vi kalder inspiration. Den svensk-chilenske designer Anton Alvarez forsøger at gøre sine processer uafhængige af sin egen tilstedeværelse, og nu har han taget endnu et skridt væk fra rollen som skaber i traditionel forstand.

Siden han forlod Royal Collage of Art i London i 2012 har Anton Alvarez (f. 1980) dedikeret sin praksis til at at udforske sit afgangsprojekts enorme potentiale. I knap fire år har han rejst verden rundt og skabt møbler, skulpturer og udstillinger med sin selvopfundne The Thread Wrapping Machine, der kan kombinere vidt forskellige typer materialer blot ved hjælp af limbelagte tråde. Han har skabt et nyt værktøj og en ny proces, og The Thread Wrapping Machine er på den måde blevet Alvarez’ første skridt ud af rollen som skaber. Han fandt dog hurtigt ud af at hans fysiske tilstedeværelse stadig var nødvendig i produkternes udformning, så for at løsrive sig selv fra skabelsesprocessen var han nød til at opfinde en ny, mere autonom, maskine.

“I wanted to try and develop a new project that was independent from me. I didn’t need to be producing the objects anymore, instead there could be a more autonomous way of doing it,” har Alvarez udtalt om sit nye projekt; The Extruder. En vertikal cylinder fyldes med ler og en elektrisk motor presser det ud igennem en udskiftelig form. Man kan påvirke lerets endelige udseende ved at udskifte formen eller ved at justerer højden på den plade, som leret lander på. Ellers er alt efterladt til tilfældighederne.

The Extruder’s første færd startede d. 19. marts på The National Center for Craft & Design i Lincolnshire i England, med udstillingen Alphabet Aerobics. Over en tre måneder lang udstillingsperiode vil The Extruder hver dag presse nye lerskulpturer ud, som bliver brændt på stedet og opstillet på lyserøde piedestaler i udstillingsrummet. De få manuelle opgaver (ilægning af ler, valg af form og brænding) er lagt over på museets ansatte, og på den måde har Alvarez frigjort sig fra skabelsesprocessen.

Både The Thread Wrapping Machine og The Extruder er virkelig gode eksempler på projekter, der udfordrer skaberens rolle i tilblivelsen af et produkt. Til trods for at processens tilfældigheder er så afgørende for Alvarez’ æstetik, er der en tydelig linje gennem alle hans værker, og det understreger, mere end noget andet, vigtigheden af den personlige, kreative proces.

Rikke Luna (f. 1988) og Matias Albæk-Falk (f. 1988) er stiftere af idoart.dk, og driver derudover formidlingsbureauet I DO ART Agency samt I DO ART Books.