ALT DET VI GLEMMER

Aarhusianske Lasse Krog Møllers retrospektive udstilling Ephemera Mundi – Den oversete verdenKunsthal Aarhus er et museum for glemte og oversete hverdagsgenstande: Brugte cigaretskodder og hårelastikker, håndskrevne indkøbssedler og breve, nussede fotografier og tabte vanter. Helt almindelige hverdagsobjekter indsamlet på gader og stræder i blandt andet Aarhus, Vanløse og Rom, der minutiøst er arkiveret, opstillet og ophængt efter museale principper om bevaring og iscenesættelse.

Blikket er rettet mod tingenes intime historier, men også mod den historie, de fortæller om den person, der har brugt og kasseret eller glemt dem. Med Ephemera Mundi – Den oversete verden lader Lasse Krog Møller således det ukendte træde frem i det genkendelige.

”I de fortsatte bestræbelser på at indsamle, og til stadighed hjembringe, interessante fund, iværksættes der, ikke synderligt sjældent fra samlingens afdelingers side, ekspeditionsrejser og feltundersøgelser til nye områder, som eksempelvis Ålborg, Vanløse eller Hellerup. Ofte indgår der i disse ekspeditioners instrukser ønsket om en omhyggelig og nøjagtig udarbejdelse af optegnelser og beskrivelser, ikke blot af de fund, der hjembringes, men også af omgivelserne og den sammenhæng, de forskellige genstande oprindeligt indgik i. Det er vor erfaring, at tilfældige små forskydninger, mellemrum eller sprækker ved nøjere granskning kan vise sig som de største monumenter.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”I de fortsatte bestræbelser på at indsamle, og til stadighed hjembringe, interessante fund, iværksættes der, ikke synderligt sjældent fra samlingens afdelingers side, ekspeditionsrejser og feltundersøgelser til nye områder, som eksempelvis Ålborg, Vanløse eller Hellerup. Ofte indgår der i disse ekspeditioners instrukser ønsket om en omhyggelig og nøjagtig udarbejdelse af optegnelser og beskrivelser, ikke blot af de fund, der hjembringes, men også af omgivelserne og den sammenhæng, de forskellige genstande oprindeligt indgik i. Det er vor erfaring, at tilfældige små forskydninger, mellemrum eller sprækker ved nøjere granskning kan vise sig som de største monumenter.”
(Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

Udstillingen består af fem afdelinger. Første afdeling er dedikeret til ”ingenting”, støvet og det forsvindende. Anden afdeling introducerer tingene. Tredje afdeling omhandler geografier og 1:1 kortlægning af specifikke områder. Fjerde afdeling er et indblik i bureaukratiets rum. Femte afdeling er et bibliotek med udgivelser fra Lasse Krog Møllers eget forlag * [asterisk] samt udsnit af bogsider, hvor læserne har skrevet kommentarer og noter. Afdelingernes værker er en refleksion over forskellige aspekter af hverdagslivet, der udfordrer os på vores idéer om, hvad der er betydningsfuldt og ikke mindst bevaringsværdigt.

Lasse Krog Møller (1972) er født og opvokset i Aarhus.

”Perspektivet, eller magten, om man vil, udgår fra den side af skrivebordet, hvor skufferne er placeret. Samtidig er skrivebordet at sammenligne med en dametaske; det kan rumme alt.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Perspektivet, eller magten, om man vil, udgår fra den side af skrivebordet, hvor skufferne er placeret. Samtidig er skrivebordet at sammenligne med en dametaske; det kan rumme alt.” (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Mange af de understregninger, kommentarer og øvrige marginalia, der forefindes i bøger, synes at være tilføjet med det formål at fremhæve visse passagers udtolkninger eller særlig vigtighed. Dog står det ikke altid klart for en efterfølgende læser, hvorvidt disse kun er indført i teksten med henblik på skriveren selv, eller om de også bør ses som venlige henvendelser til kommende læsere; dvs. hensynsfulde spor, der påpeger vigtige pointer.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Mange af de understregninger, kommentarer og øvrige marginalia, der forefindes i bøger, synes at være tilføjet med det formål at fremhæve visse passagers udtolkninger eller særlig vigtighed. Dog står det ikke altid klart for en efterfølgende læser, hvorvidt disse kun er indført i teksten med henblik på skriveren selv, eller om de også bør ses som venlige henvendelser til kommende læsere; dvs. hensynsfulde spor, der påpeger vigtige pointer.”
(Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Nogle genstande savnes, andre ikke. Blandt genstande, der næppe vil savnes, tæller, udover indkøbssedler, også hårelastikker, cigaretskod, korttegninger etc.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Nogle genstande savnes, andre ikke. Blandt genstande, der næppe vil savnes, tæller, udover indkøbssedler, også hårelastikker, cigaretskod, korttegninger etc.” (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Og dog har genstandene det til fælles, at de har haft en intim forbindelse til den, der på et tidspunkt besad dem. Visse af dem er skrevet eller tegnet i hånden, hvorved skriften altså udtrykker en anonym ophavsmands eller kvindes karakter, ifølge grafologer i det mindste; andre har befundet sig mellem besidderens læber eller har holdt sammen på hovedhår.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Og dog har genstandene det til fælles, at de har haft en intim forbindelse til den, der på et tidspunkt besad dem. Visse af dem er skrevet eller tegnet i hånden, hvorved skriften altså udtrykker en anonym ophavsmands eller kvindes karakter, ifølge grafologer i det mindste; andre har befundet sig mellem besidderens læber eller har holdt sammen på hovedhår.” (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Formentlig er de blevet tabt, bortkastet eller kasseret, af ihændehaveren, efter at have opfyldt deres funktion.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Formentlig er de blevet tabt, bortkastet eller kasseret, af ihændehaveren, efter at have opfyldt deres funktion.” (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Et abandonneret museum vil, i sine tomme montrer, vise omrids af tidligere udstillede og katalogiserede genstande, hvis fravær aftegner sig i støvet, nu alene eksisterende gennem deres, oftest, nøjeregnende beskrivelser.”  (Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

”Et abandonneret museum vil, i sine tomme montrer, vise omrids af tidligere udstillede og katalogiserede genstande, hvis fravær aftegner sig i støvet, nu alene eksisterende gennem deres, oftest, nøjeregnende beskrivelser.”
(Lasse Krog Møller). Foto: Kåre Viemose.

Nadia Donnerborg er Cand.mag. i Engelsk og Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Nadia har bidraget til idoart.dk siden 2018.