6 ÅR SENERE

Endnu engang er det tid til afgangsudstillinger på designskolerne, og her på idoart.dk er der også blevet vist spændende afgangsprojekter. Det får mig til at tænke tilbage til dengang, for 6 år siden, hvor jeg selv tog afgang som grafisk designer fra Designskolen Kolding, og jeg får lyst at gøre status over, hvordan det har været at komme ud i “den virkelige verden”.

Jeg ville vælge den samme uddannelse igen, hvis jeg skulle gøre det om, men der er mange ting, som jeg ville ønske, at jeg havde gjort anderledes, eller i hvert fald have været mere bevidst om.

Jeg ville ønske, at jeg havde tænkt mere over, hvilket job jeg gerne ville have efter min uddannelse.

Jeg ville ønske, at jeg havde tænkt mere over, hvilket job jeg gerne ville have efter min uddannelse. Engang var mit eneste mål at komme ind på designskolen. Det arbejdede jeg målrettet henimod i 2 år. Jeg kom ikke ind første gang, jeg søgte, og derfor brugte jeg et år mere på at dygtiggøre mig på en kunstskole. Da jeg så kom ind på designskolen i Kolding, definerede jeg ikke et nyt mål, eller gjorde mig særligt mange tanker om, hvor jeg skulle hen efterfølgende. Jeg lukkede mig inde i den boble, som skolen er, og fokuserede bare på at lave mine skoleopgaver så godt som muligt, sådan at jeg kunne få et flot portfolio. Og så var jeg så naiv, at jeg troede, at hvis bare jeg havde et godt portfolio, så skulle jeg også nok få et spændende job. Jeg definerede ikke nærmere, hvilket slags job det skulle være, eller hvordan jeg skulle få fat i det.

Designskolen Koldings kantine med Hej-bordopstilling.

Designskolen Koldings kantine med Hej-bordopstilling.

Det var meget mærkeligt pludselig at stå der og være færdig med skolen. Det, som igennem 5 år havde fyldt næsten hele mit liv, var nu væk. Jeg kan tydeligt huske den der tomme fornemmelse og angst for, hvad der nu skulle ske. Hvorfor havde jeg ikke nogen plan? Jeg var arbejdsløs nogle måneder, og det var jeg ikke særlig god til at være. Jeg blev færdig i 2009, og dengang var finanskrise og arbejdsløshed hovedtemaerne, hver gang man åbnede for TV-avisen. Jeg var rigtig bange for, at jeg ville blive en af de designere, der aldrig rigtig kommer ind på arbejdsmarkedet. At jeg ikke ville komme til at arbejde med det, som jeg brændte for og havde knoklet med at blive god til i 5 år. Derfor sagde jeg ja til et job, som jeg måneder forinden ikke lige havde tænkt mig, at jeg skulle have. Jeg fik arbejde som inhouse grafiker, hvor jeg var tilknyttet en marketingafdeling. Jeg lavede annoncer, brochurer, salgsmateriale m.m, men jeg lærte en masse og blev en bedre grafiker, fordi jeg fik styr på mit grafiske håndværk.

Nu kan jeg se, at jeg skulle have lavet flere freelanceopgaver, mens jeg gik på skolen. Det havde jeg lært mere af, frem for kun at fokusere på mine skoleopgaver. Man lærer meget ved at arbejde for rigtige kunder, der stiller krav og giver modspil på en anden måde end skolens lærere. Det havde også været godt at få flere kontakter til folk, som man kunne arbejde sammen med senere.

Min bachelor-studieplads på Designskolen Kolding i 2007.

Min bachelor-studieplads på Designskolen Kolding i 2007.

Mit største kritikpunkt overfor min skole er derfor nok, at der burde have været mere samarbejde med erhvervslivet. At der havde været praktikperioder før end efter bacheloren. Det havde været godt at komme ud af boblen og afprøve det, som man havde lært, noget før. Og i det hele taget havde det været rigtig godt, hvis der havde været mere fokus på, hvordan vi kom videre efter skolen. Der er jo mange, der starter deres egne firmaer efter afgang, så måske skulle vi bare alle sammen have haft som opgave at starte et firma, mens vi gik på skolen, og have haft mulighed for at øve os i at komme ud og få fat i opgaver.

Jeg ville ønske, at jeg havde taget lettere på tingene, og ikke været så bange for at jeg ikke var god nok.

Jeg ville ønske, at jeg havde taget lettere på tingene, og ikke været så bange for at jeg ikke var god nok. Jeg tog opgaverne meget alvorlige dengang, og præstationsangsten lurede altid lige rundt om hjørnet.

Hvis jeg dengang fik til opgave at designe et logo, satte jeg mig ned med 20 hvide A3 ark foran mig. Så skulle jeg lave et mind map, skitsere og idéudvikle for at finde frem til et stærkt koncept. Det samme gjorde mange af mine medstuderende. Nogle tegnede bare løs, imens jeg sad og tænkte: “Åh nej, de er bare så gode de andre“. Selv blev jeg mere og mere forkrampet og mere og mere opsat på, hvor vigtigt det var at finde frem til et godt koncept. Det måtte ikke være for ligetil eller banalt, og det skulle helst være helt unikt. Og “Åh nej, nu har de andre allerede fyldt 6 A3 sider!” Så kunne jeg gå hjem med ondt i maven over, at nu var jeg ved at lave endnu et projekt, som ikke blev helt så fantastisk…

Men, der er jo ikke nogen, der kan få en fornuftig idé, når man sidder og stresser sådan. I dag har jeg heldigvis mange opgaver på samme tid. Når jeg får en ny opgave, kan der gå 3 dage før, at jeg har tid til at komme igang med den. Så kan jeg gøre mig nogle tanker, mens jeg kører bil eller lægger vasketøj sammen. Jeg kan skrive lidt ned og lave skitser, og så lige bruge 3 timer på at lave nogle konkrete forslag, lade det ligge til dagen efter og så revurdere og lave nye forslag. Denne måde at arbejde på er meget bedre for mig, men jeg har også lært at stole på min intuition og tro på, at jeg vælger de rigtige veje undervejs i processen.

Jeg tænker, at jeg faktisk havde for god tid på skolen, og at den alt for ofte blev brugt på at tvivle, frem for bare at tro på mig selv og tage beslutninger undervejs i processen. Jeg skulle også i højere grad have nydt, at der undervejs i uddannelsen var rigtig god tid til at eksperimentere og finde sig selv som designer, og finde ud af hvilke områder det er, man brænder mest for.

Min vej er slet ikke blevet, som jeg forestillede mig den, mens jeg gik på skolen. Jeg kom til at arbejde nogle helt andre steder, end jeg havde regnet med. Jeg er også kommet til at arbejde indenfor et bredere felt end bare lige med grafisk design; bl.a. tekstildesign og illustration. Det er jeg rigtig glad for, for det er så vigtigt, at man bliver ved med at lære nyt og udvikle sig. De 5 år på designskolen har givet mig et rigtig godt fundament, men jeg har lært meget mere de 6 år ude i “den virkelige verden”.

Designskolen Koldings spray-kabine.

Designskolen Koldings spray-kabine.

Karina Petersen (f. 1982) er grafisk designer har taget en kandidat i Grafisk Design ved Designskolen Kolding, 2009. Karina har bidraget til idoart.dk siden 2015.