DESIGNSKOLE HJEMMEOPGAVE
tirsdag 10-07-2012

Det seneste halve år har jeg brugt en stor del af min tid på optagelsesforløb til designskoler. Her følger min hjemmeopgave til de danske designskoler.

Temaet på dette års hjemmeopgave er “Natten,” som jeg valgte at viderefortolke til “transformation” og mere specifikt overført til “kamæleonen,” der ofte bliver brugt som et billede på identitetsskifte og den ‘nye’ generation. Jeg er især optaget af det sociologiske aspekt i mode, så derfor tager min opgave udgangspunkt i en undersøgelse af nye tendenser, afspejlet i min egen generation, sat på spidsen og rettet mod ‘hipster-kulturen.’

NATTEN: 3 underemner: “Overvågning” – “Blinde” – “Transformation.”


“Blinde.”


“Overvågning.”


Udvalgt underemne: “Transformation.”


Digt: Michael Strunge “Vær min kamæleon.”

Sociolog Dominique Bouchet betegner den unge generation som kamæleoner. Karakteristisk for dem er: Deres tilpasningsevne – Skiftende værdier – Iscenesættelse – Sampling af subkulturer – Identitetsdannende forbrug.

RESEARCH: Hvordan og hvorfor camouflerer mennesket sig?: Status – Anonymitet – Attitude – Virtuel identitet – Religion – Performance – Fællesskab – Beskyttelse – Parallel identitet.

PROBLEMFORMULERING: Med udgangspunkt i Dominique Bouchets generationskarakteristik:
Kan man skabe transformerende beklædningsdesign målrettet denne generation af kamæleoner?

MÅLGRUPPE RESEARCH (Facebook): Kan ‘kamæleonen’ personificeres i en ungdomskultur? Hipsteren er PÅ – Hispteren ER forbrug – Hipsteren er sampler af subkulturer – Hipsteren indgår i æstetiske smagsfællesskaber – Hipsteren er kulturbærende.

RESEARCH: Hvordan kan man inkorporere en transformation i udtryk og omgivelser i beklædning? Ornamentik – Struktur – Form.

UNDERSØGELSE: Hvor skal mit fokus ligge inde for de 3 områder?


(I takt med at hjulet drejes, lyder spørgsmålet): FLYGTIGHED er hipsterens præmis. Er det muligt at inkorporere dette begreb i formgivning?

FORMGIVNINGSEKSPERIMENT: Indfangelse af begrebet “flygtighed.” Fotos taget med lang lukkertid af lys på kroppen i bevægelse og mørke.

FORMDANNELSE: Hvordan kan man bearbejde det udvalgte billede til en form?

FORMGIVNING: Udvalgt form i forskellige proportioner på kroppen – 2D.

FORMGIVNING: Drapering med form i udvalgt proportion på kroppen – 3D.

FORMGIVNING: Kan formen trækkes ned over hovedet?

FORMUDVIKLING: Skal lagene forbindes og udgøre en ‘skjult’ silhouet eller stå åbne?
Ulemper: klodset og uflexibel. Fordele: elegant og flexibel.

FUNKTIONALITET: Hvordan kan man opfylde hipsterens krav om spontanitet og DIY-sampling?

FARVEVALG: Skal farveskalaen transformeres konceptuelt, eller interagere med omgivelserne?

MATERIALEVALG: Materialekrav: lysreflekterende og omformeligt.

PRÆSENTATION AF KONCEPT: Moden er demokratisk og alt er tilladt. Hipsteren udtrykker især denne vilje til leg og sampling. Mit beklædningsdesign, som er målrettet hipsteren, ligger derfor også op til kreativitet og DIY. Brugeren bestemmer selv lagenes: Form – Antal – Placering – Materiale.

Tags: , ,

Indlæg af: NYNNE H. LARSEN

Kommentarer til “DESIGNSKOLE HJEMMEOPGAVE”
Skriv en kommentar